Medlemmar

Bengt Savén - författare av
boken LedarStegen 

Tor Berggrund - Certifierad Coach LedarStegen

Irja Hökås - Certifierad
Coach LedarStegen

Ingrid Lindbom - Certifierad Coach LedarStegen

Urban Wallin - Certifierad Coach LedarStegen

Anna Pucar Rimhagen - Certifierad Coach LedarStegen

Stefan Lidbrink - Certifierad Coach LedarStegen

Roberto Citterio - Certifierad Coach LedarStegen

Anders Nilsson - Certifierad Coach LedarStegen

Henrik Weinbach - Certifierad Coach LedarStegen

Marica Hinders - Certifierad Coach LedarStegen

Jan Andersson - Certifierad Coach LedarStegen


Vår vision

Bra samarbete genom bra ledarskap - i alla organisationer, på alla nivåer


Vår mission

Inspirera, utbilda och coacha till ett modigare ledarskap baserat på Tuff Omsorg.

5 nya ledarstegen coacher certifierade!

Måndag 11 juni utökades antalet certifierade LS coacher med 5 personer! Vi önskar Eva Hallberg, Roberto Citterio, Mats Johnsson, Anders Nilsson och Stefan Lidbrink hjärtligt välkomna i gänget!
 

loading...

Julkonferens i eskilstuna 2018

loading...

Konferens på djurönäset

Under helgen 9-10 december genomförde Nätverket LedarStegen sin tredje ERFA-konferens. Denna gång på Djurönäset Hotell och Konferens utanför Stockholm. Under senare del av året har nätverket utökats med ytterligare 6 medlemmar som har påbörjat sin utbildning till "Certifierad Coach LedarStegen". Bå bilden syns författaren till boken LedarStegen, Bengt Savén, samt några av nätverkets nya och gamla medlemmar.