Nätverket LedarStegen verkar för att sprida kunskap om hur vi alla kan bli bättre ledare och genom små steg bidra till ett ständigt bättre samarbete. Vi vänder oss till chefer och ledningsgrupper som har en genuin vilja att, genom ett ändrat ledarbeteende, skapa bättre samarbeten.


Vår mission

Inspirera, utbilda och coacha till ett modigare ledarskap baserat på Tuff Omsorg.


Vår vision

Bra samarbete genom bra ledarskap - i alla organisationer, på alla nivåer

Medlemmar

Roger Ehn - Certifierad Coach LedarStegen

Certifieringsutbildning i LedarStegen

Är du intresserad av att certifiera dig i LedarStegen?
Information om certifieringsutbildningen.

7 nya ledarstegen coacher certifierade!

Under 2019 har 7 nya LedarStegen coacher certifierats!
Henrik Weinbach SAAB
Jan Andersson SAAB
Lina Knutsson SAAB
Fredric Kahn SAAB
Roger Ehn
Carin Gustafsson
Thomas Sabel YASKAWA Nordic AB

5 nya ledarstegen coacher certifierade 2018!

loading...

Julkonferens i eskilstuna 2018

loading...

Konferens på djurönäset

Under helgen 9-10 december 2017 genomförde Nätverket LedarStegen sin tredje ERFA-konferens. Denna gång på Djurönäset Hotell och Konferens utanför Stockholm. Under senare del av året har nätverket utökats med ytterligare 6 medlemmar som har påbörjat sin utbildning till "Certifierad Coach LedarStegen". Bå bilden syns författaren till boken LedarStegen, Bengt Savén, samt några av nätverkets nya och gamla medlemmar.