Nätverket LedarStegen
verkar för att sprida kunskap om hur vi alla kan bli bättre ledare och genom små steg bidra till ett ständigt bättre samarbete. 
Vi vänder oss till chefer och ledningsgrupper som har en genuin vilja att, genom ett ändrat ledarbeteende, skapa bättre samarbeten.

LedarStegsModellen  -  LSM
LedarStegsModellen handlar om att leda samarbete, närmare bestämt om hur du som ledare kan skapa de förutsättningar, förmågor och attityder (FFA) som krävs för ert gemensamma arbete att leverera, förbättra och lära.

Bra ledarskap byggs på en grund av struktur och tuff omsorg. Det förstnämnda handlar om att med stöd av verktyg skapa arbetssätt som bidrar till bra samarbete och ledarskap. Det senare innebär att du som ledare både genuint bryr dig om varje medarbetare och kräver hennes personliga ansvar.

LedarStegsModellens fem steg hjälper dig att utveckla ett modigare ledarskap på den grunden. 

LedarStegsModellen passar såväl för chefer som för projektledare som för alla typer av organisationer. I centrum står bidragsstyrning och varje individs bidrag till samarbetet.