Utbildningen ”Certifierad Coach LedarStegen” är en utbildning för dig som vill utveckla ditt eget ledarskap och/eller vill kunna lära ut och coacha andra ledare i LedarStegens grundläggande modeller och verktyg. I dagsläget arbetar drygt hälften av de som certifierat sig som chefer inom privat eller offentlig verksamhet och resterande som fristående konsulter och ledarcoacher.

Som ”Certifierad Coach LedarStegen” får du rätten att använda LedarStegens utbildningsmaterial. Du får även tillgång till ett aktivt nätverk av mycket erfarna och kunniga coach-kollegor. 

Sagt om kursen
”Utbildningens teoretiska grund, kursledarens handfasta kunskapsförmedling samt de praktiska momenten ger inte bara en större insikt i LedarStegens modeller utan också en fördjupad förståelse för min egen ledarskapsresa.”   
Thomas Sabel, HR Manager YASKAWA Nordic AB

”Kursen är väldigt pedagogiskt upplagd med bra föreläsningar och diskussioner runt bokens bärande modeller samt coachmetodik. Till detta tillkommer enskild coachning avseende både modellerna samt de enskilda utmaningar som man står inför, mycket givande. Kursens höjdpunkt är genomförandet av de egna coachpassen med efterföljande reflektioner tillsammans med kursledaren. Jag ger kursen toppbetyg och kan ge den mina allra bästa rekommendationer!”  
Henrik Weinbach, Quality manager Saab Communications

”För mig som ledare är en bra kompetensutveckling när den teori man lär sig enkelt går att översätta till handling i mitt vardagsarbete och på så sätt skapar värde för organisationens intressenter. LedarStegen är en sådan utbildning.”  
 Roberto Citterio, avdelningschef, Malmö stad


Fakta om kursen ”Certifierad Coach LedarStegen”

 
För att bli certifierad krävs genomgången utbildning samt godkänd examinering. Utbildningen tillhandahålls av PurpleTree AB och examineringen genomförs av upphovsmannen till LedarStegen, Bengt Savén.

Utbildningen sträcker sig över 4-6 månader och är indelat i 3 delar. Del 1 består av en kunskapsdel, del 2 inriktas på att utveckla din förmågan att coacha andra ledare och skapa förändring baserat på LedarStegen. Del 3 utgörs av själva examinationen.

Utbildningarna erbjuds dels som öppna utbildningar och dels som företags- eller organisationsinterna utbildningar.


Utbildningsupplägg:
· 2 utbildningsdagar (heldagar)
· 6 gemensamma reflektionstillfällen via Skype
· 6 individuella coachtillfällen via Skype
· certifieringstillfälle med Bengt Savén (halvdag)
Under del 1 jobbar deltagarna med inlämningsuppgifter kopplade till förståelse av LedarStegens bärande modeller.
Under del 2 jobbar deltagarna med att själva lära ut och coacha en egen adept (eller flera) i LedarStegen.
 
För information och anmälan, kontakta Tor Berggrund på
tor@purpletree.se 
eller
0708 - 69 25 00