Bengt Savén
 har en unik kombination av egna chefserfarenheter och akademisk förankring. Hans yrkesliv spänner över privata och offentliga organisationer, från ABB, SAAB, PLAN till Linköpings universitet. Han har bott och arbetat i Sverige, Australien, USA och Sydafrika.
   Bengt har omfattande praktisk ledarerfarenhet från olika branscher och nivåer – från första linjens chef och projektledare till företagsledning och styrelsearbete, såväl i Sverige som utomlands. Han har varit chef för både små och stora organisationer, från 3 till över 1000 anställda. Han har också en gedigen teoretisk bas från sin tid som lektor och professor i förändringsledning.
   1995 disputerade Bengt med en doktorsavhandling om beslutsstöd och 2001 installerades han som adjungerad professor i förändringsledning vid Linköpings universitet. Under hans år vid universitetet belönades Bengt med två priser som bäste pedagog.

De senaste åren har Bengt, förutom att stödja ledarskapsutveckling, arbetat med internationell affärsutveckling och lean-agil verksamhetsutveckling. Han ingår i ett flertal nätverk, till exempel KTH:s Lean Excellence med deltagare från sjukvården, industrin och kommunal verksamhet. För närvarande arbetar Bengt stor del med förmågeutveckling och forskning kopplad till lean-agilt ledarskap.
   Bengt värderar omsorg, tillit, mod och viljan att bli bättre. Hans vision är ett samhälle fyllt av moget och osjälviskt ledarskap. Bengts mission är att ge inspiration, insikter och verktyg för att du, och dina kollegor, ska kunna utvecklas som ledare. Han har en obändig tro på att ledarskapet kan bli mycket bättre - med struktur och tuff omsorg.
  
Med inspiration från Lean och "The care and growth model", kombinerat med forskning och egen erfarenhet, växte hans bok LedarStegen fram. (Boken finns nu också på engelska och är på väg att översättas till spanska.)
   LedarStegen är fundamentet i vårt arbetssätt och mission.

Sagt om boken:

"Varje gång jag öppnar boken händer det - igenkännandet, inspirationen och lärandet, så motiverande! 
Första gången hann jag knappt öppna boken förrän inspirationen infann sig. Tips om enkla åtgärder gav snabb effekt och mersmak. Jag uppskattar speciellt hur enkelt det är att ta till sig den röda tråden, samtidigt som det går alldeles utmärkt att dyka ner i en speciellt aktuell fråga, som en uppslagsbok. Numera följer den mig till sängbordet, vid resor och till stranden. Den har blivit en källa till energi och konkreta tips, för att fortsätta växa."

Lotten Tholander
VD, Nordiska Entreprenadsystem AB


"LedarStegen är en fantastiskt bra bok! Jag önskar bara att jag hade läst den för så där en 12 år sedan. Bengt Savén har på ett pedagogiskt sätt fått fram kärnan i ledarskapet och en enkel struktur att följa för att bli framgångsrik. Kanske tilltalar boken mig eftersom jag genom egna erfarenheter nått liknande insikter om vad som är viktigt i ledarskap. Framför allt gillar jag kombinationen av lean och ledarskap som förs fram på ett enkelt och begripligt sätt."
Anna Celsing
Produktionschef, Nolato Meditech (vinnaren av Svenska Leanpriset 2015)


”LedarStegen är en fantastisk handbok för att kunna utveckla ett gott och effektivt ledarskap. Förutom formen – som präglas av ett pedagogiskt upplägg, tydlig struktur samt ett enkelt och direkt språk – så tilltalas jag framförallt av budskapen att bra ledare måste visa 'tuff omsorg med mod' samt 'se människan och matchen'. Jag önskar att jag hade haft den här boken för drygt 20 år sedan som ung fänrik! Jag skulle utan tvekan rekommendera denna bok till varenda ledare jag känner (och inte känner), oavsett miljö, bakgrund och nivå. Detta är en bok att regelbundet återkomma till!"
Jason Martin
Ledarskapsforskare, Linköpings Universitet
(tidigare major i Försvarsmakten och företagsledare)


”Boken LedarStegen har gett mig många genomtänkta verktyg för att utöva mitt ledar- och chefskap. Ledorden är FFA: Förutsättning, Förmåga och Attityd. Bengt Savén har ett fantastiskt talande språk, att formulera och uttrycka sig i text, vilket ibland känns som att vara med på en resa. Jag vill varmt rekommendera den här boken till mina kollegor. Boken har gjort mitt uppdrag så mycket intressantare och mer utvecklande.”
Annette Svensson
Enhetschef, Universitetssjukhuset i Linköping


”I sin bok LedarStegen framhåller Bengt Savén vikten av tuff omsorg. Som ledare behöver du ge dina medarbetare förutsättningar att utveckla sina förmågor men samtidigt också kravställa individen gällande rätt attityd. Denna bok ger hela bilden av vad som krävs av en bra ledare och på samma gång utmanar den läsaren på ett positivt sätt. I mitt tycke den bästa ledarskapsbok som skrivits.”
Andreas Westergren
Produktionschef, Saab Aerostructures


”Bengt Savéns bok LedarStegen är egentligen två böcker i en. Han lyckas behandla både de kulturella och filosofiska aspekterna av att utvecklas och bli en bättre ledare, samtidigt som han levererar en hel verktygslåda av konkreta metoder för att stötta, strukturera och följa upp sin verksamhet. Han smälter ihop egen visdom och erfarenhet med vedertagna teorier såsom Lean och the Care and Growth Model till nya insikter om ledare och följare som bådar gott för framtidens organisationer!”
Anette Olovborn
Improvement manager, Swedbank


”LedarStegen är skriven på ett väldigt enkelt och lättförståeligt sätt. Tuff omsorg är ett begrepp jag personligen gillar då bra ledarskap handlar både om att du måste ha ett genuint intresse för människor och samtidigt vilja nå mål och resultat i din verksamhet. Jag vill definitivt rekommendera denna bok till chefer/ledare på alla nivåer i organisationen.”
Roger Svensk
Operations Manager IKEA Industry


"Många ledarskapsböcker fokuserar på att beskriva vad ledarskap är. Bengt Savén beskriver hur man gör det. LedarStegen beskrivera de mest centrala systemen i ledarskap, men också hur dessa interagerar med varandra. Att beskriva detta på ett sätt som väcker reflektion hos läsaren klarar bara den som själv har ett väl utvecklat och medvetet ledarskap. Den som söker en bok med en sammanhållen röd tråd och som är skriven för den tid vi lever i nu kan sluta leta. En av de absolut bästa böckerna i ämnet som jag har läst.”
Calle Jönsson
Seniorkonsult Carpenova


”Jag älskar LedarStegen! Det är härligt att höra teamledarna resonera i termer om FFA etc. när vi diskuterar olika ledarsituationer. Boken knyter ihop de värden som ligger bakom både Lean och agil produktutveckling med välgrundad ledarskapsteori. I mitt arbete har boken blivit en utmärkt referensmanual för att låta teamledare och scrum-masters växa in i en framtida roll som projektledare.  Jag rekommenderar så väl erfarna ledare som nybörjare att läsa och komma tillbaka till LedarStegen.”
Johan Segertoft
Projektledare, Saab Aeronautics


"Bengt Savén har med LedarStegen lyckats konkretisera vad som krävs av en bra och framgångsrik ledare och chef. Han har dessutom gett oss raka och tydliga metoder för att ändra ledarskapsbeteendet så att ledarskapsbidraget ökar. Det ger ett mycket bra underlag för ledningsgrupper och chefer för att diskutera och förbättra sitt ledarskap.”
Peter Palmér
Senior Manager Process Support, Scania


”LedarStegen är en mycket bra bok som precis lyfter fram det sorts ledarskap som jag föredrar. Eftersom jag personligen har mycket positiva erfarenheter av både Lean och Care and Growth Model blev jag väldigt glad att se att boken lyckats gifta samman de två. Bokens illustrationer är mycket bra och gör budkapet lättbegripligt. Verktygen och exemplen bidrar också till att göra LedarStegen till en komplett handbok som täcker in vad en ledare och chef behöver för att hantera svårare problem, men även det dagliga arbetet att hela tiden förbättra sitt ledarskap och föra gruppen vidare.”
Mattias Lindström
Fabrikschef, Saab Support and Services


”LedarStegen beskriver vikten av att sträva efter ett värderingsstyrt och aktivt ledarskap på ett begripligt sätt.
Personligen fastnar jag för de konkreta tips som ges för hur ledarna måste agera för att få sig själva och medarbetarna att utmanas och växa.”

Johanna Strömgren
Head of Lean Center, KTH


”LedarStegen ställer människan i fokus och det märks att den är skriven av någon som brinner för ämnet – vilket gör texten levande och intressant. Boken tar med många detaljer och varvar praktiska exempel med teori. Innehållet blir inte för övergripande eller svepande. Extra plus för de konkreta verktygen i appendix – mycket bra med tydliga beskrivningar om hur man praktiskt kan gå tillväga.”
Pia Rundgren
HR-chef, affärsområde Aeronautics, Saab


"Som ledare måste man hela tiden utvecklas. Det handlar om att förstå sina egna drivkrafter, att engagera sig i rätt frågor och att hitta förhållningssätt som gör att organisationen mår bra och levererar på bästa sätt. LedarStegen hjälper till i detta arbete och ger utmärkt stöd i den process av självreflektion som varje ledare måste genomgå.”
Dan Eliasson
Rikspolischef

Kontakta Bengt på 
+46 (0) 734 18 57 85
bengt@braveship.com
www.braveship.com