Henrik Weinbach
 har över 30 års erfarenhet av ledarskap från såväl offentlig som privat sektor. De första 17 åren danades han i Försvarsmakten med dels militära ledarskapsutbildningar som tex UGL och KLLOK vid sidan av de nivåhöjande utbildningarna på Krigshögskolan och Militärhögskolan. Henrik tjänstgjorde de sista 5 åren på Officershögskolan som avdelningschef och stf kurschef.
Därefter följde 2 års säljutbildning på Hästens Sängar med stöd av Mercuri International där mitt huvudansvar var Tyska marknaden.
Dufwa Ledarskap blev min nästa utmaning som kontors och affärschef på Örebrokontoret. Under 5 års tid lärde jag mig kvalificerad chefsrekrytering med psykologiska tester samt genomförande av individuella utvecklingsprogram.
Som distriktschef på Samhall för V Södermanland med ca 350 anställda fick jag under 4 år möjlighet att arbeta med verksamhetsutveckling och ställa om verksamheten från industriproduktion till ett tjänsteföretag.
Efter en kort sejour som skolledare fick jag min första roll som sektionschef på Saab Communications i Arboga. Här fick jag för andra gången upp ögonen för "Lean produktion" och blev genast intresserad att lära mer. Så med KTH:s kurs i "Leant Ledarskap" 2015 där "LedarStegen" var en av studielitteraturen och med Tor som studiekamrat så var det naturligt att fullfölja med en certifiering.
Under 2019 går jag in i en ny roll som ansvarig för kvalitet och verksamhetsutveckling på avdelningen där jag kan fortsätta att utvecklas som coach och ledare.

Sagt om Henrik:
”Jag har haft nöjet att arbeta i samma bolag som Henrik. Vid den tiden var han affärschef på Örebro-kontoret. Henrik startade verksamheten från noll och lyckades bygga upp ett starkt nätverk av kunder och kandidater. Henrik är en mycket hängiven och fokuserad chef och jag kan ärligt ge honom mina bästa rekommendationer”
Anders Nord (kollega FM & Dufwa)