Irja Hökås
 har under sin yrkeskarriär byggt upp 30 års erfarenhet av ledarskap samt drift av olika verksamheter. Längst tid har hon verkat i hotellbranschen, men har även arbetat på SJ, Svenska Shell, Parken Zoo och Strängnäs Kommun. Som egen företagare arbetade hon med coachning av chefer och entreprenörer och blev regelbundet anlitad som föreläsare i ledarskap, krishantering och visionärt tänkande.
Irjas drivkrafter finns i det modiga ledarskapet, särskilt i tider av förändring. Hon har ofta fått kliva in i verksamheter i kris, och har också blivit belönad med två utmärkelser i modigt ledarskap.
Irja har sedan några år skrivit bloggar om ledarskap och de finns att läsa i www.affarsliv.biz

 

Sagt om Irja:
”Mitt första möte med Irja var när hon kom som ny VD till Stadshotellet, en verksamhet som då var i behov av förändring. Irja lyckades på relativt kort tid skapa en ny organisation och en ny positiv anda på hotellet. Detta lyckades på grund av Irjas tydliga ledarskap där både struktur och tydlighet ingår, men också värme och genuint intresse för varje medarbetare. Irjas styrka som ledare är förmågan att skapa samarbeten och de rätta förutsättningarna, så att medarbetarna kan göra ett bra jobb.”
Veronica Gustafsson
VD, Best Western Plaza Hotel


"Jag kom första gången i kontakt med Irja när hon började som VD på Parken Zoo i Eskilstuna AB där jag då arbetade som Nöjesparkschef. Jag fastnade omedelbart för hennes mycket tydliga med samtidigt mjuka ledarstil och just då var företaget i ett skede där det behövdes en hand som vågade ”röra om i grytan” och ”vända på alla stenar”. Irja arbetade målinriktat och moderniserade hela organisationen och fick med sig medarbetarna på ett unikt sätt,  och det skulle jag säga beror mycket på att hon är ärlig och rak samtidigt som hon har ett stort hjärta!”
Pontus Ekenstierna
Affärsutvecklingschef, Parken Zoo i Eskilstuna AB

Kontakta Irja på 
+ 46 703 17 78 20 irja@coachakademin.se