Urban Wallin
 har sedan 17 års ålder varit ledare främst inom besöksnäringen. Blev hotellchef redan vid 25 år på då nyöppnade Hotel Winn i Gävle. Var med och etablerade hotel inom Home Hotel gruppen och var där VD för Hotel Bolinder Munktell i Eskilstuna. Bred erfarenhet med att leda och inspirera, inom såväl privata- och offentligt styrda företag.
Under de senaste åren har Urban varit programchef på Skansen och även arbetar med en del större tv-produktioner. Innan dess var han, under 10 år, VD för Parken Zoo. Att förstå att förändringsarbete och företagsutveckling sker genom modiga och engagerade medarbetare är hans styrka och han är van att arbeta under hård konkurrens och i chefskapets alla led.

Sagt om Urban:
”Jag lärde känna Urban Wallin 1993, när jag fick anställning på dåvarande Bolinder Munktell Home Hotel. 
Under mina år med Urban som hotellchef, fick jag lära mig grunderna och vad det lilla extra betyder inom serviceyrket.
Urban har en fantastisk förmåga att få sin personal och företaget att arbeta mot samma mål. 
Urban är en ledare med glimten i ögat. Han vet vad som krävs av personal och företag, för att det skall lyckas. Under min tid på hotellet var det höga krav och förväntningar. Urban såg alltid till att personalen trivdes och att gästerna fick sina förväntningar uppfyllda. Jag bär fortfarande med mig lärdomar från den tiden i mitt agerande inom arbetslivet. 
Jag kan med gott samvete säga, att Urban Wallin är den absolut bästa chef jag någonsin har jobbat med."
Mika Jantunen 
Arenavärd inom Fritidsförvaltningen i Eskilstuna kommun. ” Jag ser Urban som ett föredömligt exempel på den goda ledaren. Genom tillit, engagemang och tydligt ledarskap har han förmågan att bygga starka medarbetare och skapa hållbara nätverk. Detta är en fantastisk egenskap som också är nödvändig för att nå de högt uppsatta mål och resultat som Urban alltid uppnått.”
Helena Runeberg
Platschef STF Abisko

Kontakta Urban på
 + 46 70 788 08 18
urban.wallin@storalovhult.se